Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

  • MS Exceli automatiseerimine makrode abil (26.-27.11.2020) 
  • Kursus on mõeldud Exceli kasutajatele, kes vajavad oma töös võimalust korduvate tegevuste automatiseerimiseks, et seeläbi kasutada efektiivsemalt Exceli poolt pakutavaid võimalusi ja töövahendeid. Vaata lähemalt

  • Riigi haldusala teabehaldus (01.12.2020) 
  • Sihtgrupp: Andmekaitsespetsialisti kohale määratavad isikud, isikuandmete käitlemise eest vastutavad ja volitatud töötlejad, valdkonna vastu huvi tundvad isikud. Vaata lähemalt

  • Sissejuhatus andmebaasisüsteemidesse (03.12.2020) 
  • Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad oma teadmisi andmebaasidest ja andmekvaliteedist täiendada. Kursuse tempo on jõukohane ka osalejatele, kes pole varasemalt andmebaasidega kokku puutunud või kes soovivad edaspidi end arendada andmeanalüüsi või SQL päringukeele vallas. Vaata lähemalt

  • Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine (10.-11.12.2020) 
  • Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste tutvustada päringukeele SQL kasutusvaldkondi, suunates põhirõhu relatsioonilisest andmebaasist päringute tegemisele. Vaata lähemalt

  • Andmeauditi läbiviimine (10.12.2020) 
  • Koolituse eesmärk on anda esmaseid või täiendavaid teadmisi andmeauditi planeerimisest ja läbiviimisest. Sihtgrupp: Siseaudiitor, IT-juht, riskijuht, kvaliteedijuht, DPO, ärianalüütik, andmehaldur (data steward), infoturbejuht, ettevõtte/organisatsiooni juht. Vaata lähemalt